Pretoria FM bevorder Engels

Daar is bykans geen nuusuitsending van die vreemde ding wat hulle klank koerant noem, om een uur in die middag, sonder om seker te maak dat Engels bevorder word nie.

Ek kry die indruk hulle maak seker dat iemand wat Engels praat, ook ’n beurt kry om ’n eier te lê oor die nuuswaardigheid van die dag.

Wat egter opvallend is, is die feit dat dit in ’n onverstaanbare gemompel gedoen word deur mense wat werklik nie die stem of vaardigheid het om menings te gee op ’n radio nie.

Of sou dit wees dat die FM nie oor die vaardigheid beskik om uitsendings in verstaanbare woorde uit te saai nie …..?

Maar dit is nie net die “koerantjie” wat Engels bevorder nie, daar is ook die een vent wat ’n program aanbieder is wat met st “cover version” program ’n mens siek maak.

Dan roem hulle dat hulle Afrikaans is….. dit beskou ek as moedswillige misleiding.

Geen wonder hulle speel meestal Engelse musiek.

Dirk Vermeulen