Nasionaliste moet saamstaan in Vlaandere

Die nasionalistiese party, Vlaams Belang, se voorsitter het ’n oproep gedoen en gevra dat die Vlaamse nasionaliste moet saamstaan in die 2019 verkiesing.

Tom Van Grieken het die oproep gemaak tydens ’n Vlaamse feesgeleentheid waar duisende mense teenwoordig was en gesê die nasionaliste moet een front vorm tydens die komende parlementêre verkiesing van 2019.

Hy sê dit is belangrik dat die Vlaamse nasionaliste hulle gereed maak vir die verkiesing en daarom moet hulle laer trek om die Vlaamse stem veel sterker te laat hoor.

Tom Van Grieken sê die party van Bart De Wever huisves nog kiesers wat ’n sterk Vlaamse nasionalisme dra wat tuis hoort in ’n nasionalistiese front.

Hy het ook verwys na die samewerking wat Vlaams Belang met die ander nasionaliste soos Hendrik Vuye en Veerle Wouters op parlementêre vlak het en spreek die hoop uit dat die nasionaliste hulle kragte sal saamvoeg in die verkiesing.

Die hegter samewerking kan meebring dat Vlaandere uiteindelik sy onafhanklikheid kan kry en daarmee tot ’n hegter eenheid skep onder die Vlaamse volk.

Foto  –  Tom Van Grieken