Naidoo eis dat ministers moet bedank

Die aktivis en vorige regeringsminister, Jay Naidoo, het op ‘n vergadering in Kaapstad gesê hy steun die oproep dat Zuma moet uittree maar hy eis ook dat alle ministers wat by die staatskaping betrokke is ook moet gaan.

Die oproep kan dalk daartoe lei dat die land sonder ‘n kabinet gaan wees.

Intussen word daar in politieke kringe vrae gevra of die stemme wat nou opgaan teen Zuma nie dalk van diegene is wat voel dat hul nie die nodige vergoeding ontvang het nie en diegene wie van hul poste onthef is.