Munisipale beamptes onaantasbaar

In ‘n onderhoud met ‘n uitgetrede amptenaar van een van Wes-Transvaal se groot munisipaliteite het dit weer eens aan die lig gekom dat amptenare wat hul skuldig maak aan diefstal, bedrog en wangedrag, onaantasbaar is as dit kom by dissiplinêre optredes.

Sake word uitgerek, uitgestel, afgestel en daar word selfs met getuies en bewysstukke gepeuter om regstappe te verydel.

By aanstellings blyk dit ook duidelik dat lojaliteit aan Zuma en sy kaders ‘n voorvereiste is wat dan maak dat daar beskerming ten alle koste gegee gaan word indien daar opgetree gaan word teen so ‘n persoon.