Kraamklaskamers vir skole

Skole sal dalk binnekort voorsiening moet maak vir ‘n spesiale klaskamer waarion kraamgevalle kan plaasvind, en waar skoolgaande moeders hulle babas sal kan borsvoed.

Dit volg op die aankondiging van die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, se aankondiging dat leerlinge toegelaat moet word om by die skool geboorte te gee.

Sy sê swanger leerlinge se reg tot basiese onderwys mag nie van hulle ontneem word nie, en daar was al voorvalle dat leerlinge op die skoolterrein geboorte gegee het.

Volgens Motshekga was die beleid in die verlede dat skoolmeisies nie in die negende maand van hul swangerskap skool mag bywoon nie en ook nie drie maande ná die swangerskap nie, maar dat dit nou verander het en hulle toegelaat moet word om deurentyd skool toe te gaan. Dit beteken dat hulle hul huilende babas sal moet saambring, wat die onderrig vir ander leerlinge gaan benadeel.