Klimaat maak Suid-Asië onleefbaar

Wetenskaplikes waarsku dat aardverwarming die hittevlak in Suid-Asië sodanig kan verhoog dat die gebied met sy 1,5 miljard bewoners, onleefbaar kan word as teenmaatreëls nie effektief toegepas kan word nie.

Alhoewel die toestand eers in die jaar 2100 bereik sal word, behoort doeltreffende voorsorgmaatreëls nou reeds toegepas te word.

Die berekenings wat op streng wetenskaplike feite berus, is deur die Instituut van Tegnologie in Massachusetts, Amerika gedoen.

Volgens die navorsers sal die hitte sodanig toeneem in die volgende 80 jaar dat die mense nie langer daar sal oorleef nie, tensy daar nou reeds iets gedoen kan word.

Die gebied wat tans ’n sterk landbou gebied is, wat afhanklik is van water uit die twee belangrikste riviere, kan mettertyd onleefbaar word en sal die inwoners noodgedwonge die gebied begin verlaat binne die volgende 40 tot 50 jaar.

In ander navorsingsprojekte is gevind dat groot dele van Afrika ook onbewoonbaar kan word as klimaatsverandering nie teengewerk word nie.

Vooruitskouings wat gemaak is, dui daarop dat die smeltende ys van die Suidpool en Noordpool die watervlak van die see gaan laat styg, wat weer ’n ander uitwerking op die omgewing kan meebring.