HNP huldig oud-leier

Die HNP het op 10 Augustus, die verjaardag van wyle mnr. Willie Marais, hulle aan dié ontslape leier gebring.  Mnr. Marais sou gister 89 jaar oud geword het.

In die huldeblyk sê die HNP se sekretaris, mnr. Louis van der Schyff, dat mnr. Willie Marais op 10 Augustus 1928 op Ariamsvlei in Suidwes-Afrika gebore is. Hy word die derde leier van die HNP toe hy mnr. Jaap Marais in 2000 as leier opvolg.

“Willem Marais was ‘n besondere mens. Hierdie saggeaarde man was ‘n reus in die sakewêreld, maar het as HNP-leier sy voorganger met waardigheid opgevolg.

As LV van die Wonderboom-kiesafdeling het hy saam met dr. Albert Hertzog en mnre. Jaap Marais en Louis Stofberg teen die beleidsverandering van die NP onder mnr. John Vorster in opstand gekom. Toe dit in 1969 duidelik word dat die NP onder druk geswig het en ‘n nuwe politieke koers inslaan, is die HNP op 25 Oktober 1969 gestig. Dié vier volksraadslede het die leidende rol gespeel.

“Ekonomiese vryheid… gee aan ons volk die aansien om in die galery van volkere selfstandig te staan… trots en sterk met die reg om onsself te wees en onsself te regeer in ons land, ons vaderland, wat die Here ons God aan ons gegee het”, sê mnr. Marais aan die HNP-kongres in 2002.

Hy sê verder: “Om ekonomiese vryheid te verwerf, moet die Afrikaner homself ontskuld – sy skulde betaal. Skuld berokken skade aan ‘n mens se gees. Dit breek sy weerstand af en maak hom geleidelik ryp vir onderhorigheid.”

“Selfwerksaamheid is ’n hoeksteen van ekonomiese vryheid – onthou die ou spreekwoord: Arbeid adel!

“Die Afrikanervolk het, selfs in sy vroeë wordingsjare, die vermoë gehad om by die eise van die stryd aan te pas en sy nederlae in oorwinning te omskep.”

Mnr. Marais was ook bekend as die stigter van die multimiljoenrand Omnia kunsmismaatskappy.