God sal verstaan:

Eks 23:7  Hou jou ver van valse sake af. En moenie die onskuldige en die wat reg het, ombring nie, want Ek sal die skuldige nie regverdig verklaar nie.

Is dit nie ook van u waar dat wanneer ons in knyptang situasies kom, wanneer ek ‘n probleem beleef, miskien is dit my huwelik, miskien is dit die opvoeding van my kinders of dalk ‘n baie aanloklike werksaanbod, hoe dit ook al sy, hiérdie saak staan aan die een kant en aan die ander kant hoor ek die Woord spreek. Nee jy mag nie skei nie, nee jy moet die kinders van God wat Hy aan jou toevertrou het om vir Hom groot te maak, in sy weë grootmaak al kos dit jou meer of nee, jy moet op die Rusdag van God besig wees met wat Hý vra, moenie willens en wetens in ‘n ding ingaan waar dit vir jou onmoontlik gemaak gaan word nie.

So dikwels hoor ons wanneer mense is sulke situasies kom, of dalk is dit ekself, God sal verstaan ek kan eenvoudig nie langer aanhou nie of dit gaan reeds knyp, hoe nou nog met verhoogde uitgawes vir die kinders. Soms kom daar ‘n argumente bý waarin ons redeneer dat die doel die middele heilige. As ek die werksaanbod aanvaar, al pla die Sondag werkery my darem so ‘n bietjie, dan kan ek dalk op dié wyse die hoër skoolgeld betaal.

Natuurlik is God ‘n barmhartige God, maar dit beteken nie dat Hy sy oë sluit vir wat téén sy Wil is nie! Nee daarvan is die Woord van voor tot agter gevul. Bekeer jou van wat verkeerd is. Wonderbaarlik gee ons Vader vir ons tot op die einde bekeer geleentheid, lees gerus Openbaring, maar Hy is ‘n wrekende God sê die profeet Nahun en Hebreërs sê Hy is ‘n verterende vuur! Ons kan nie met hom probeer armdruk nie!

 

Hemelse Vader, laat ek tog die krag wat U tot my beskikking stel in Christus my Verlosser soek om daarin te leef, nie my eie planne en kortpaaie te soek nie!

AMEN