Gaan VF+ uitstap na rassistiese uitjouery?

Die berig in u uitgawe van 30 Augustus 2017 oor die uitjouery en weglag van ‘n voorstel van ‘n VF+-raadslid, mev. Marcelle Maritz, van die Potgietersrusse stadsraad, dat ‘n oomblik van stilte ook gehou word vir ‘n vermoorde plaasboer en sy vrou, nadat ‘n oomblik van stilte vir een of ander swarte gehou is, getuig maar net weer opnuut hoe ‘n mens NIE met ‘n barbaar KAN saamwerk nie, want net ‘n barbaar sal ‘n oomblik van stilte weglag en uitjou.

EN dit bewys ook weer die openlike en ongebreidelde haat, die veragting, die belediging wat die swartman in Suid-Afrika vir die Afrikaner voel en het. Niks anders as naakte, rou, swart rassisme nie!

Die vraag aan mev. Maritz en dr. Pieter Groenewald, as leier van die VF+, is natuurlik: toe hierdie haat by die swartes in die raadsaal so blatant en skaamteloos botvier; toe dié “argelose optrede” van dié mense, u só tot in u “wese geskok” het, het u toe, Mevrou, as teken van u skok en protes, die vergadering verlaat en sommer ook heeltemal bedank uit die Raad, of het u, ter wille van daardie maandelikse “beloninkie” maar bly sit en verder met dié wesens vergadering gehou?

En u en u party, Doktor: gaan die VF+ maar net aangaan en aanhou vergaderings hou met sulke goed, of gaan u party die eerbare weg volg en al u raadslede, in al Suid-Afrika se godlose, Afrikaner- en witman-hatende en -hatige, en rassistiese stadrade, provinsiale rade, en die parlement (en dus u ingesluit), vra om te bedank, en dan daad by die woord voeg? Of gaan u WEER weier, net soos u voorganger, die KP dit nie in die 1980’s wou doen, toe Jaap Marais en die HNP die KP gevra het om almal hulle setels te bedank, om sodoende vir FW de Klerk te dwing om ‘n algemene verkiesing te hou nie? ‘n Verkiesing wat bes moontlik deur só ‘n KP-HNP-samewerking gewen sou kon word, en vandag se chaos dus sou kon verhoed het? ‘n Verkiesing wat as gevolg van die KP se weiering om aan die versoek daartoe gehoor te gee, nie plaasgevind het nie, en dus die KP (en daarom ook sy nasate) aandadig gemaak het aan die gemors waarin Suid-Afrika vandag verkeer? Gaan die gatsak nou weer, nes destyds, die deurslag gee, en u party steeds aanhou met u futiele poging om iets vir die Afrikanersaak in hierdie rade te bereik?

Gaan u toelaat dat die Afrikaner maar net WEER, en, deur u versuim om die eerbare weg te volg om te bedank, aanhoudend en met minagting deur die gesig geklap word? Hoe lank gaan u en u party dit nog aanhou duld en opvreet en neerbuigend bek hou? Gaan die VF+ dit toelaat, of gaan u u protes in dade omsit, en u gewig ingooi by ander Afrikaner-instansies wat skaamteloos veg vir die herstel van die Afrikaner se vryheid in sy eie gebied, waar hy sy God kan dien, ongehinderd oomblikke van stiltes kan hou, en vry van ongewenste, vyandelike uitjouerye, sy eie heil kan uitwerk? Soos dit was in die tyd van Dr Verwoerd.

U het nou ‘n ideale geleentheid daartoe, Doktor en Mevrou.

‘n Kopie van hierdie ope brief word aan sowel Die Vryburger, as Dr Pieter Groenewald gestuur.

Johan van Verwoerdburg