Ek is verlos van myself! Wat nou?

Rom 12:1  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

Wanneer ek grondig begin ervaar en beleef waarvan ek verlos is (verlede week), word daar ‘n onblusbare drang in my wakker! Hoe kry ek hiervoor dankie gesê! Dit is eenvoudig onmoontlik dat alles net dieselfde kan bly in my lewe! 2 Kor.5:17  Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Dankbaarheid vir die soenverdienste van Christus is die alles waarom dit in sy verloste kinders se lewens gaan! Ek moet ‘’n lewe, toegewy aan ons vader lei. My lewe moet ‘n “…heilige en aan God welgevallige offer…” wees!  Nie soos ekself besluit nie, maar soos Hy my leer in die Woord! Ek leef volgens die gebooie, want dit is hoe Hy sy kinders onderskei van die wêreldse kinders! Hulle leef volgens die wet, nie  SODAT hulle iets kan bereik of beërwe nie, maar OMDAT hulle dit reeds het!  Ek is reeds deur genade  verlos! Ef. 2:8  “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;”  en Joh. 3:18  “Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.” God reg sy uitverkore kinders tog nie op grond van die wyse waarop hul leef nie, maar omdat Hy besluit het Hy gaan hulle red en wanneer hulle dit besef, leef hulle soos Konings kinders, Hemelinge, want hul ware tuiste is nie van hiér nie, maar van die hemel!

U sien hoe ons Vader vir ons die verskillende sake uiteengesit het? Paulus het die Romeine boek só saam gestel: eers oor sonde, dan die verlossing en dan die dankbaarheid. As ek nie my sonde ken nie, verstaan ek nie waarvan ek verlos moet word nie en as ek nie waardering het vir my verlossing nie, is daar nie dankbaarheid nie! Kan u hierdie gebreke waarneem in die gemeenskap, ook onder die Boervolk?

Hemelse Vader, dankie dat U my van my sonde ellende verlos het, my bemagtig het om daaroor te heers! Laat my tog deur U genade gehoorsaam wees aan hierdie opdrag! Amen.