Brexit laat May hard praat

Die Britse eerste minister, Theresa May, het haar stem dik gemaak oor die land se uittrede uit die Europese Unie en die nagevolge daarvan.

Premier May het gesê die vrye beweging van mense na Brittanje vanuit die Europese Unie se lidlande sal beëindig word in Maart 2019 wanneer die land se lidmaatskap finaal beëindig is.

Theresa May het die opmerking gemaak nadat verskeie ministers in haar kabinet hulle siening gegee het oor hoe die Verenigde Koninkryk moet optree nadat lidmaatskap uit die EU finaal beëindig is.

Verskeie minister was van mening dat die huidige reëling moet voortduur wat bepaal dat mense uit lidlande ’n vrye toegang behou tot Brittanje, maar die premier het die suggestie summier verwerp.

Waarnemers meen die vryheid van beweging is ’n onderwerp wat die spanning tussen die Europese Unie en Brittanje verhoog het, en sal waarskynlik in die volgende rondte samesprekings weer ter tafel geneem word.

Die huidige toestand veroorsaak dat Europese mense wat tans werksaam is in Brittanje, se toekoms onseker word, en so ook die Britte wat in Europa werk.

Die EU bepaal in sy akte van oprigting dat die burgers van lidlande vrylik kan beweeg na ander lidlande, maar beskik nie oor enige seggenskap wat betref toegang tot nie-lidlande nie.

Foto – Premier Theresa May