ANC fokus op ongelykheid in plaas van armoede

Die euwels van armoede en ongelykheid hang soos ʼn donker wolk oor Suid-Afrika se ekonomie. Om dit te behandel sal groot omsigtigheid verg en sukses sal grootliks afhang op welke van die twee terreine die fokus geplaas word,” sê adv. Anton Alberts, die VF Plus se parlementêre woordvoerder oor ekonomie.

Adv. Alberts het met die parlementêre debat oor strategieë om die ekonomie te laat groei gesê indien die klem te sterk op ongelykheid geplaas word, sal dat onafwendbaar lei tot ʼn situasie waar almal in die land ewe arm sal wees buiten die regerende elite. Voorbeelde hiervan is Zimbabwe, Noord-Korea, Kuba, Venezuela en die voormalige Oosbloklande van die Sowjetunie.

Hy sê indien daar eerder gefokus word op die probleem van armoede, sal die besef deurskemer dat ʼn strategie nodig is wat die ekonomie moet laat groei met gepaardgaande werkskepping. Sodoende word mense op ʼn waardige wyse opgehef en is hulle nie afhanklik van aalmoese van die regering nie.

“Mettertyd, soos die middelkas groei, word die ongelykheidsprobleem dan ook aangespreek. Die geskiedenis gee talle voorbeelde waar die klem op ekonomiese groei talle mense uit armoede gelig het, soos Europa, veral Oos-Europa na die Koue Oorlog, Engeland, Singapoer, Suid-Korea, Japan, Kanada, die VSA, en onlangs ook Sjina en Mauritius.

“Die gemene deler hier is dat al die lande ʼn vryemarkstelsel gebruik het, entrepreneurskap aangemoedig het en ʼn verantwoordelike fiskale beleid gehandhaaf het. ʼn Gesonde sake-omgewing is geskep met die fokus op die woord ‘vry’ wat ʼn gemaklike omgewing sonder onnodige regeringsinmenging beteken.

“Ongelukkig het die ANC-regering die klem op die uitwissing van ongelykheid geplaas en nie op ekonomiese groei nie en ons begin nou die vrugte daarvan pluk in die vorm van bykans geen ekonomiese groei, verlies van werkgeleenthede, afgraderings, en uiteindelik die vergroting van ongelykheid.

“Waarin die ANC-regering tans wel slaag is om ons almal armer te maak en sou die tendens aanhou, gaan almal binnekort gelyk wees in die vorm van gelyke armoede.

“Om hieraan te ontkom is kwaliteit onderwys nodig, beter gesondheidsorg, minder regeringsinmenging in die sakesektor en die verwydering van die rassekaart uit die ekonomie. Net ʼn nuwe, oop en skoon regering wat nie besmet is met kaders, tenderpreneurs Gupta-elemente nie, kan dit vermag.

“Die vraag is of die ANC-regering introspeksie sal kan doen en hierdie feite raaksien en optree. Dis ʼn vraag wat net die regering kan antwoord. En hy moet besef dat die kiesers hom met valkoë dophou,” sê adv. Alberts.

Foto: Adv. Anton Alberts