Wit Huis kommunikasiehoof waarsku personeel

Die nuutaangestelde kommunikasiehoof van die Amerikaanse Wit Huis, Anthony Scaramucci, het personeel gewaarsku dat hulle afgedank kan word as inligting na die pers gelek word.

Hy het in ’n omsendbrief gewaarsku dat “drastiese maatreëls” toegepas gaan word en personeel kan afgedank word indien hulle sou voortgaan om belangrike inligting na die pers te lek.

Hy sê dit is duidelik dat daar ’n gebrek aan professionaliteit by sekere lede van die personeel bestaan, en in die proses president Donald Trump se gesag ondermyn.

Alhoewel die kommunikasiehoof nie oor die bevoegdheid beskik om personeel en medewerkers af te dank nie, word algemeen aanvaar dat hy sekere aanbevelings kan maak wanneer iemand betrap sou word van onetiese optrede.

Scaramucci het ook ’n vergadering belê waarby alle personeel in die Wit Huis saam met die Trump familie die arbeidskultuur weer bevestig het.

Gedurende die afgelope ses maande het die pers gedurig soetsappige skindernuus uit die Wit Huis ontvang wat dan aangewend word om die Trump familie te verneder.

Foto – Anthony Scaramucci