Wêreld maak gereed vir e-motors

Die elektriese motorvoertuig word al meer deur motoriste aangekoop in eerste wêreld lande terwyl Afrika laaste sal wakker skrik om die nuwe tegnologie te benut.

In verskeie Europese lande het een na die ander die Franse se voorbeeld gevolg om keerdatums te stel wat die binnebrandmotors gaan verbied.

Frankryk het die jaar 2040 as mikpunt gestel, maar daar is selfs lande wat reken hulle kan 2025 as mikpunt stel om die binnebrandmasjiene te vervang met die nuwe ontwikkeling van elektriese motors.

In Australië word die wêreld se langste snelweg vir eklektiese motors gebou wat oor ’n totale afstand van 2 000 kilometer sal strek.

Talle punte, wat motors binne 30 minute kan herlaai, word op die roete vanaf Queensland opgerig, en die minister van omgewingsake, Steven Miles,  het onderneem dat die punte die eerste jaar gratis krag sal lewer aan motoriste.

In verskeie ander lande is soortgelyke bou projekte in die pyplyn, en die VSA het reeds sulke roetes oopgestel wat veral deur Elon Musk se Tesla motors benut kan word.

Ekonome wys daarop dat die verdwyning van groot garages waar motors gereeld gediens word, gaan waarskynlik lei tot groter werkloosheid aangesien die e-motor feitlik geen dienste vereis nie.

Die moontlikheid bestaan ook dat die verkoopslokale kan verdwyn omdat dit nou reeds in die VSA toon dat mense hulle Tesla e-motors deur die Internet aankoop wat dan etlike dae later by die koper afgelewer word vanaf die vervaardiger se perseel.