Wat van respek vir Afrikaans?

Ope Brief aan mev. Deidre le Hanie, Uitvoerende Hoof: ATKV

Geagte Deidre

Ek verwys na die “mediagesprek” wat jy skynbaar op Maandag 17 Julie 2017 gehad het, en in Netwerk24 gepubliseer is, oor hoe jy en jou ATKV nou “’n wyer gemeenskap as nét die Afrikaanse gemeenskap [wil] bereik …. deur ander tale in te sluit, [om] meer in Suid-Afrika vir nasiebou [te] kan doen”.

Julle wil glo met julle “Afrikaans PLUS”-projek “brûe bou”; dit gaan vir julle oor respek vir jou medemens en dat taal ’n manier is om daardie respek te kry.

“Hoe demonstreer ’n mens regtig respek vir iemand?”, vra jy, en antwoord dan self: “As jy hom in sy taal kan aanspreek.” Daarom moet ons glo almal, volgens jou en die ATKV, ‘n derde (Afrika-) taal aanleer, aldus Netwerk24, wat jou in aanhalingstekens aanhaal; dus jóú aangehaalde woorde.

Dit laat my wonder: as die aanspreek van ‘n ander man in sy taal dan ‘n betoning van respek is, wat is dan jou en jou ATKV se standpunt oor feitlik ALLE sake-ondernemings en staatsinstansies wat, sou ‘n mens hulle byvoorbeeld telefonies kontak, ALTYD deur ‘n swart persoon in Engels beantwoord word; wat VERSEG om met jou in Afrikaans terug te praat; en wat, wanneer ‘n mens sou aandring om met iemand in Afrikaans te praat, weier om dit te doen, gewoonlik met die “verskoning” dat daar “niemand” is wat Afrikaans kan praat nie? Volgens jou definisie, sou só ‘n persoon dus deurtrek wees van disrespek vir my as Afrikaner, nie waar nie? As jy, in hierdie voorbeeld, egter bly aandring om in Afrikaans gehelp te word, en die disrespekvolle persoon aan die ander kant kom agter dat jy nie gaan toegee nie, slaan dié “‘kan’-nie-Afrikaans-praat” pratende telefoon-beantwoorder dan gewoonlik baie skielik, en algeheel “misterieus” en “onverklaarbaar”, wél oor na Afrikaans, of “kan” hy/sy Afrikaans verskriklik skielik “verstaan”! Dan het hy/sy skielik, binne ‘n paar sekondes of minute, “geleer” Afrikaans praat!!! Of anders word ‘n Afrikaans-magtige persoon, of een wat bereid is om Afrikaans te praat, wonder bo wonder, skielik opgespoor gekry, waar daar net netnou nog “niemand” was om dit kon doen nie. Merkwaardig!!!

Wat anders as afdwinging van Engels op my is dit? Deur organisasies en mense wat baie vinnig is om te sê, en hoog en laag sweer, hóé verskriklik hulle die Grondwet ondersteun – daardie Grondwet wat 11 tale SÊ – maar dan DOEN hulle net een taal.

Praat van inkonskwentheid! Praat van oortreding van die hoogste wet van die land, as daar ooit ‘n oortreding was!!! En NIEMAND, allermins die ATKV, kwiek of kwak namens die Afrikaner, in Afrikaans, óf enige ander taal, daaroor nie…

Beskou jy en jou ATKV, Deidre, DIT as “respek” teenoor Afrikaans en Afrikaners, of sien julle dit vir wat dit in werklikheid IS: naakte haat en vyandskap teen Afrikaans en Afrikaners? En as Afrikaners hierdie soort situasie dag na dag na dag moet opvreet en beleef, hoe lank dan nog verwag jy en jou ATKV van ons Afrikaners om ons geduld vir diesulkes te behou; om “respek” vir hulle te hê, en aan te gaan asof niks gebeur het nie, al is daar nie veel tekens van respek by hulle vir my nie? Hoe lank nog moet ons sulke anti-Afrikaanse, haatlike optrede opvreet?

Het jy en jou ATKV ook ‘n “ANDER TALE”-PLUS program, wat vra dat nie-Afrikaners ook respek teenoor Afrikaans en Afrikaners sal betoon deur Afrikaans aan te leer en dit te gebruik? Indien nie, hoekom speel jy en jou Afrikaanse Taal- en Kultuur Vereniging dan net op die Afrikaner se taalgevoelens, asof dit net die Afrikaner is wat skuldig is aan gebrek aan “respek” teenoor ander tale? Hoekom probeer julle ‘n skuldgevoel by die Afrikaner kweek, maar nie by ander taalgebruikers nie? Waarom vergeet die AFRIKAANSE Taal- en Kultuur Vereniging die feit dat NET Afrikaans (en geen swart taal nie) al die jare sedert 1925 ‘n amptelike taal naas en gelyk met Engels WAS, en 50/50 saam met Engels gebruik WAS; maar dat dit nou deur sake-ondernemings en staatsinstellings onder die allerflouste en deursigtig-ylste “verskoninkies” tot 0% gedegradeer is, en Engels tot 100% verhef is? Dat Afrikaans dus die ENIGSTE taal is wie se status VERLAAG is, en teen wie daar dus gediskrimineer word?

“Respek” vir Afrikaners? Watter projekte beplan die ATKV om sake-ondernemings en staatsinstellings wat hulle aan hierdie soort optrede skuldig maak, tot beter Afrikaanse insigte te bring? Wat gaan julle doen om sulke sake-ondernemings en staatsinstellings te kry om darem óók hulle respek teenoor Afrikaans en Afrikaners te betoon deur hulle te kry om Afrikaans op gelyke voet met Engels te behandel (soos dit in die verlede gedoen is)? Vir baie van hulle IS Afrikaans mos (of, gee hulle voor dat dit is) ‘n “derde taal”, nie waar nie? En kan hulle mos daarom hulle respek teenoor Afrikaans en Afrikaners toon deur Afrikaans aan te leer en te gebruik, ás hulle dan WERKLIK nog nie kan nie? Kyk hoe sal die nasie gebou word as dit gebeur!! Gaan jy en jou ATKV by hulle aandring om dit te doen? Of gaan dit weer ‘n eenrigting skuldgevoel-kweek-by-Afrikaners-saak word; gaan dit maar weer net Afrikaans en Afrikaners word wat askies-dat-ek-Afrikaans-gebruik-baas, ja-baas, amen-baas vra?

Gaan jy en jou ATKV HIERDIE keer op julle agterpote staan en hakskeen in die grond slaan? Indien wel, weet ek wat ek van jou ATKV en julle nasiebouende Afrikaans-PLUS kan dink. Indien nie; wel, dan weet ek óók wat ek moet dink…

JF Wiesner

Pretoria

Naskrif: ‘n Kopie van hierdie brief gaan ook aan Die Vryburger elektroniese koerant.