Swart prinsipaal nie aanvaarbaar

Ouers van die Klipspruit-Wes Sekondêre Skool het betoog teen die aanstelling van ‘n swart skoolhoof by die skool.

Die skool word hoofsaaklik deur kleurling kinders besoek en klasse is verhoed om te begin weens die “swart” aanstelling.

Die ouers dring daarop aan dat ‘n Kleurling as skoolhoof aangestel moet word. Na onderhandelings is ‘n tydelike hoof aangestel tot verdere ondersoek.

Die Departement van Onderwys verwerp wat hulle sê die rassistiese optrede van die ouers.

Volkekundiges sê dit beklemtoon weer eens dat ras, taal en kultuur nie weggewens kan word nie en dat ras- en kultuurgroepe voorkeur aan hul eie mense gee.