Spel of Sport

Is brug ‘n speletjie of ‘n sport?  Hieroor is al baie besprekings gevoer. Die tennisster Richard Krajicek het hieroor geskryf:  “Om ernstig te wees moet sentraal staan in die lewe van enige sportman, altyd besig om grense te verskuif na hoër prestasie. Wat my betref maak dit nie saak of jy met jou gees of met jou liggaam besig is nie. Sport vra opoffering, oefening, dissipline, volharding, verbetering. Soms gepaardgaande met pyn wat jy op die agtergrond kan skuif. Jy moet net een doel voor oë hou en ongemak goed hanteer. As ‘n brugspeler sê dat brug belangrik is en opoffering verg, dan is dit ‘n sport.”

Vanweë die groot getal brugspelers (meer as 100 miljoen in 139 lande), is reëlings op internasionale vlak moeilik, vermoeiend en veeleisend vir die organiseerders. Die Wêreld Brugfederasie is so onlangs soos in Augustus 1958 in Oslo, Noorweë gestig deur afgevaardigdes van Europa, die VSA en Australië. Op die oomblik is alle lande oor die wêreld in agt streke verdeel.

Dit is ondoenlik om al die lande gelyktydig aan die wêreldkampioenskappe te laat deelneem omdat die reëlings te ingewikkeld en tydrowend sal wees. Die wêreldkampioenskappe word voorafgegaan deur uitklopwedstryde in die onderskeie streke. Die streke skryf spanne in volgens hulle onderskeie groottes en elke span moet van ‘n ander land wees. Omdat die VSA meer brugspelers as enige ander land het, mag hulle twee spanne vir die uitklopwedstryde inskryf en gewoonlik dring albei spanne deur tot by die wêreldkampioenskappe.

Om dit vir toeskouers makliker te maak, word geslotebaan beeldradio op ‘n groot skerm buite die speelvertrek vertoon. Elke land of brugspan bestaan uit twee pare wat met soortgelyke kaarte teen ‘n ander viertal speel. Dit is teen twee ander pare van dieselfde land. Een paar speel teen ‘n ander paar in ‘n oop vertrek waar kykers kan kyk hoe die hande gespeel word. Die ander pare speel omgekeerd in ‘n geslote vertrek waar net die spelleier (skeidsregter) toegelaat word. Of as kykers toegelaat word, word hulle tot een tafel beperk en mag hulle die vertrek nie verlaat nie. Dit is om te verhoed dat wenke van een tafel se soortgelyke kaarte na ander spelers deurgegee kan word.

Regstreekse uitsendings van nasionale en internasionale brugkompetisies word amper daagliks op die Internet vertoon. Tussenin word vriendskaplike wedstryde vertoon wat meebring dat brugspel 24 uur per dag vir 365 dae van die jaar gesien kan word. Dit is omdat brug so ‘n wetenskaplike en omvangryke spel is.