Pottebakkersklei

 

Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om ’n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk … maar hy het daaruit weer ’n ander voorwerp gemaak … Sal Ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel? spreek die HERE … (Jer. 18:3, 4, 6)

Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? (Rom. 9:21)

Die eerste “voorwerp” wat God gemaak het tydens die skepping het “misluk” met die sondeval. Maar Hy is ’n God van tweede kanse, daarom herskep Hy die “mislukte” uitverkorenes tot verlostes in Christus. Jou lewe is vol mislukkings, of dan sondes. Jy faal telkens die verwagtinge van die Here, maar Goddank, omdat jy sy gelowige kind is, het Hy oneindig geduld met jou en hou Hy aan om jou te herskep totdat jy eendag sy volmaakte beelddraer sal wees wanneer Christus op die wolke kom. Om dit van die Here te ontvang, is louter genade, maar plaas ook ’n verantwoordelikheid op jou: jy sal telkens opreg spyt moet wees oor elke mislukking en dit voor Hom bely. Om halsstarrig aan te hou ineenstort soos pap klei, sal nie deug nie. Beleef die genade om liefdevol deur God se hande gevorm te word tot sy behae – elke oomblik van elke dag!

Dankie, hemelse Vader, dat U soveel geduld het met my. Vorm my sodat ek uiteindelik die volmaaktheid sal bereik in die hiernamaals. Amen.