Ope brief aan prof Wim de Villiers na straf van student

Prof Wim de Villiers

Vise-Kanselier

Universiteit van Stellenbosch

 

Prof De Villiers,

Ek kan, gegewe dit waaroor dit hieronder gaan, u nie as “Geagte” aanspreek nie.

Ek het op 11 Mei 2017 ‘n ope brief aan u gestuur in verband met die “Nazi”-plakkate wat op u kampus verskyn het, en die dubbele standaarde wat u universiteit daaroor toepas. Tot op hierdie oomblik, het nóg u, nóg u kantoor, nóg enigiemand aan u universiteit die basiese en elementêre hoflikheid en goeie maniere en wellewendheid aan die dag gelê om selfs net so min te doen as om ontvangs van die brief te erken. Ek beskik oor bewyse dat die brief wel by u afgelewer is, en deur iemand by u betrokke e-pos-adres gelees is.

Volgens nuusberigte het u nou van die betrokke studente geskors, glo omdat hulle plakkate dan “rasseverdeling en meerderwaardigheid” sou “bevorder”, en glo “hoogs aanstootlike verwysings” sou “bevat”. Die studente se “gedrag”sou glo ’n “vernederende uitwerking” hê, en ’n “intimiderende omgewing” by die US skep.

Ek moet bieg dat ek met die allerverste uitrek van my verbeelding, nie kan insien hoe ‘n slagspreuk soos “Veg vir Stellenbosch/Fight for Stellenbosch” (die slagspreuk op die plakkate) rasseverdelend, meerderwaardig, vernederend, of intimiderend kan wees nie. Ek kan glad nie sien waar enige duiwelsheid daarin lê nie. Miskien moet u of u universiteit met u meerdere akademiese en wetenskaplike kennis dit vir ons verduidelik. Of is hier dalk bloot sprake van ‘n vendetta, ‘n heksejag, ‘n viktimisasie teen sekere studente omdat hulle Blank is, en nie skaam is om openlik vir hulle Blankheid op te staan nie? Is dit ‘n universiteitvanstellenboschse, wimdevilliersse euwel om pro-Blank, maar nie anti-Blank nie te wees? U en u universiteit sal moet verduidelik, Professor.

U sien, Professor, ek het nog nie verneem dat u, of u universiteit, u uitgespreek het teen, of op enige wyse opgetree het teen swart studente wat met hoogs aanstootlike anti-Blanke verwysings, -optredes en -uitsprake, rassepolarisasie — nie net “rasseverdeling” nie — of ‘n “intimiderende omgewing” teen Blankes aanstig nie. U en u universiteit swyg in alle tale daaroor. Die Universiteit van Stellenbosch en sy rektor, kan, wil dit, hoogs onwetenskaplik en onakademies, nie raaksien nie. Gerieflik eenogig, sien hy slegs raak wat gemaklik is om raak te sien; kan daardie een oog van hom net in een rigting kyk. Kommentaar is oorbodig.

 

Dis interessant, veral as ‘n mens lees wat een van u eie personeellede by ‘n amptelike universiteitsfunksie, en dus seer sekerlik verteenwoordigend van u universiteit se standpunt, op 22 Mei 2017 sê. “Behoort ons altyd verdraagsaam te wees teenoor sienings en optrede van ander mense? Beteken verdraagsaamheid dat ons dinge waarmee ons heeltemal verskil moet aanvaar of duld? Is daar grense aan die kontroversies wat ons bereid is om te duld?”. Aan die woord: u Prof Nuraan Davids. En dan kom sy tot die gevolgtrekking: “Dit impliseer dat jy ‘n vorm van verdraagsaamheid toon in jou meningsverskil met ‘n ander persoon. Met ander woorde, om uitsprake waarmee jy nie saamstem nie te verdra ….” (http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=4926)

Sela.

Dit is duidelik dat die Universiteit van Stellenbosch besig is om ‘n rassebom te bou. As dit sy keuse is, goed, laat dit dan so wees. Maar dan moet hy, en u, ook bereid wees om die gevolge te dra, wanneer daardie rassebom tot uitbarsting kom …. ‘n Mens kan ‘n rek uitrek en uitrek, maar een of ander tyd gaan jy hom nét te ver rek, dan gaan hy breek, en terugskiet. Die Blanke kan uitgedaag en geprovokeer en uitgetart word, tot op ‘n punt ….

Soms ontbreek dit ‘n mens aan woorde om jou graad van veragting vir instansies se inkonsekwentheid te verwoord ….

Nog ‘n Neo-Nazi

Pretoria.