Onderwysers afwesig sedert Januarie

Volgend die Gauteng Onderwys Departement was meer as 30 000 onderwysers in Gauteng afwesig van die werk.

Van die 31 713 afwesige onderwysers was 110 afwesig sonder verlof.

In Johannesburg, Gauteng Noord en die Oos-Rand het die meeste afwesighede voorgekom.

Skynbaar gaan daar opgetree word teen die 110 onderwysers wat sonder verlof afwesig is.

Skoolhoofde en onderwysers word nie verantwoordelik gehou vir hul optrede nie wat lei tot ontwrigting in skole en die nie-voltooiing van leerplanne.

Die belaglike is dat die vakverbond Naptosa, deur hul segsman Basil Manuel, sê dat onderwysers oorwerk is en dat skole wat oorbevolk is, lei tot die afwesigheidsindroom van onderwysers.

Die name van die skole is nie vermeld nie wat dit moeilik maak om te bepaal waar die probleme ondervind word.