Ek het geen seggenskap oor my lewe, net verantwoordelikheid!

Rom 14:8  Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.

I Kor 6:19  Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?

I Kor 3:23  maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.

Hoe getrou en gehoorsaam is u en ek aan hierdie waarheid?

Binne hierdie waarheid lê die Grootste troos! Wanneer ons stil word en die lewensnoodsaaklike bedink, wanneer ek sovêr as my mensheid (die vlees waarvan Paulus praat) my toelaat, ‘n geheel prentjies probeer sien van waar ek in my Skepper en Verlosser se Koninkryk inpas, in lewe en in sterwe en hiérdie waarheid my begin omvou, sak daar ‘n Godsalige troos en vreugde oor my! Niks kan my tref, niemand kan die spreekwoordelike mat onder my uittrek nie! Ek behoort aan my Verlosser wat met sy bloed vir my lewe betaal het! Hy is in volkome en volmaakte beheer oor my!

Hoe ironies dat ons so graag en so maklik die prooi van my eie ek word! Wanneer ek hiérdie ervaring van Vryheid wil verruil vir ‘n eie en mensgemaakte Vryheid, wat alles behalwe ‘n vryheid is, maar juis ‘n gevangenskap binne-in myself omdat my regop staan nou van my eie bedenklike vermoë afhang. Hoeveel teneergedruktheid en verslaenheid in ons lewens het nie hul oorsprong hiér nie?

Laat ons groei binne-in hierdie grootse werklikheid van ‘n  Almagtige, Soewerein onafhanklike God wat sy kinders gekies het van voor die grondlegging van die aarde en hulle bewaar in lewe en in sterwe met sy Almag! Ja, Hy het tot sy Seun se lewe gegee vir sy kinders se volkome bewaring!
Hemelse Vader, laat my asseblief meer van hierdie volmaakte bewaring leer en uitleef tot eer van U naam en in dankbaarheid vir my verlossing! Amen