BLF stel nog radikale eise

‘n Ontwikkelings maatskappy het ‘n dringende aansoek in die Johannesburgse hooggeregshof gebring teen BlackLandFirst (BLF) om hul te verhoed om hulle eiendom te betree of om strukture op die eiendom op te rig.

Die eiendom van 700 hektaar is geleë tussen Midvaal en die Oos-Rand munisipaliteit.

Cosmopolitan Properties het ‘n behuisingskema op die grond begin waarna BLF en onwettige plakkers wat van die grond verwyder is, weer die gebied betree het.

BLF is tyd gegee tot vandag, Vrydag 21 Julie 2017, om die aansoek teen te staan al dan nie.

BLF het weer eens die “wit monopolie” die skuld gegee vir die feit dat swartes nie grond mag bekom nie.