Wes-Kaapse ANC in moeilikheid

Die Wes-Kaapse ANC het ‘n verdere terugslag beleef toe hulle grootste streek ontbind het.

Die Dullah Omar streek wat Kaapstad insluit, is amptelik ontbind as gevolg van interne woelinge. Die streek maak daarop aanspraak dat hy 1,9 miljoen ANC-lede verteenwoordig.

Skynbaar eht die streek se bestuur hom nie gesteur aan opdragte van die party se provinsiale uitvoerende komitee nie, en is die streek daarvan beskuldig dat hulle nie presteer het nie, ten spyte van hulle sterk ledebasis.  Een van die klagtes teen hulle was selfs dat hulle net bruin lede in die Kaapse metroraad het, maar geen blankes nie.

Die huidige leierskorps is nou afgedank en sal met tydelike leiers vervang word, totdat nuwe leiers oor ses maande verkies sal word.