Volk nie verdeeld, kort tog een gesagsliggaam

Dat die Afrikanervolk van vandag erg verdeeld is omdat elkeen sy eie ding doen, is onwaar. Hulle doen baie en stem saam met die doel. Daar is nie verdeling nie.

Dat die volk een liggaam nodig het om namens die volk te praat is waar. Ons moet hierdie twee aspekte nie met mekaar verwar nie.

Dat ons na bewering nie kan saampraat en saamwerk nie is ewe onwaar. Ons verskil glo gedurig van mekaar en is sommer net dwars. Kyk net hoe ondersteun ons volksgenote verskillende politieke partye. Dieselfde mense glo egter nie in ‘n eenpartystaat nie, want dan is daar te veel mag in die hande van een party wat geen teenstand het nie. Ons moet mos mekaar opskerp met goeie redenasies.

Wanneer dit egter by gemeenskaplike doele kom soos beskerming van ons volk, ons taal, kultuur en sedes, behoort ons saam te staan in die stryd. In hierdie opsig stem ons saam; kyk maar na die suksesse van saamstaan in die verlede. Wat van die Afrikaanse taalbewegings, Bloedrivier, Uniewording, Republiekverkryging en nog veel meer. Die saak of doel moet belangriker wees as enige persoon of groepie en dit is ons vryheidstryd.

Om een liggaam te vorm om vryheid te verkry, is myns insiens nou eerste op die lys. Die probleem is dat alhoewel ons hiermee saamstem, elke Afrikanergroep met dieselfde einddoel, hulle eie leier as die leier aan die hoof van so ‘n eendragbeweging wil sien. Dit is nie vir die ander groepe aanvaarbaar nie en dus is ons almal, ek en jy en die leiers, skuldig aan belemmering. Noem maar die onderskeie verenigings en hulle leiers op, en almal beskou hulself as beter as die ander.

Kom ons breek weg van die eie ek en probeer ‘n geskikte leier vir hierdie doel buite eie geledere vind. Miskien ‘n onpartydige predikant of professor of enige ander beroep wat nie in die verskillende partye se interne sake sal inmeng nie. Ons noem hom en miskien die afsonderlike groeperinge se leiers Ad-hoc Komitee vir Vryheid. Dit sal tot ons almal se voordeel wees.

Dit is slegs ‘n gedagte. Gee jou eie mening en tussen verskillende volksgedagtes kan ons vordering maak. Jy wil tog nie ‘n stoepsitter of hensopper wees nie.

Vryheidstryder