Volk moet besluit oor pad na vryheid

Die Boere-Afrikanervolksraad (BAV) het sy mandaat wat hom gegee is afgehandel, en nou moet die volk besluit hoe verder opgetree moet word om ons onbetwisbare reg op selfbeskikking te kry.

Om die rede het die BAV die volk opgeroep om more, Saterdag 3 Junie 2017, om 10 uur by die Paardekraal Monument in Krugersdorp bymekaar te kom om daardie besluit te neem.

Met die verkiesing van die Volksraad het die kiesers aan die Raad opdrag gegee om die Boere-Afrikanervolk se eis om territoriale selfbeskikking aan die Suid-Afrikaanse regering te stel, en indien die regering nie gunstig daarop sou reageer nie, die internasionale gemeenskap te versoek om as bemiddelaar tot die dispuut toe te tree.

Verskeie ander soortgelyke geleenthede word in die volgende weke elders in die land gehou.