Nasionalisme nie gedemp met ekonomie

Nasionalistiese politieke partye in Europa se groei sal nie gestuit word met ekonomiese groei in Europese lande nie, aldus die uitspraak van leiers van die Europese Unie.

Volkseie identiteit en immigrasie weeg veel swaarder by die kiesers in Europa as enige ekonomiese faktore, is in ’n onlangse meningsopname bevind.

Die bevinding is direk in stryd met die Franse president, Emmanuel Macron, se siening dat ekonomiese voordele belangrik is om kiesers te oortuig.

As die Europese Unie se leiers die kiesers met hulle wil saamneem, moet hulle eerstens die wil van die kiesers bepaal en daarvolgens handel.

Die burgers van enige land in Europa stel nasionale tradisies voor enige ekonomiese faktore, veral as kulturele waardes bedreig word.

Daarom moet faktore soos immigrasie met veel groter omsigtigheid bestuur word, en eerder vermy word as dit die waardes van die burgers bedreig.

Die opname, wat gedoen is onder burgers van België, Frankryk, Duitsland, Oostenryk, Griekeland, Hongarye, Italië, Pole, Spanje en Groot-Brittanje, word as ’n oogoopmaker vir die leiers van die EU gesien.

Onlangs het die leiers van Hongarye en Pole te velde getrek teen die opmerkings van die sosialistiese president van Frankryk.

In België is sowat 58% van die kiesers nie ten gunste van EU-lidmaatskap nie, en talle ander lande is besig om te dink aan die moontlikheid om Brittanje se voorbeeld te volg deur uit te tree.

Die opname toon ook dat die nasionalistiese partye in Europa sal bly groei solank die EU bestaan, en solank as wat Moslems as immigrante toegelaat word.

Die feit dat sowat 22% van die 100 000 ondervraagde kiesers ten gunste is van die herinstelling van die doodstraf, is ’n aanduiding dat die nuwe vlaag geweld wat tans in Europa ervaar word, nie aanvaarbaar is nie.