Iets stink by die Departement van Water en Sanitasie

Die Nasionale Tesourie het in ‘n verslag aan die parlement se portefeuljekomitee gemeld dat daar ‘n wanbalans bestaan tussen hoe die Departement van Water en Sanitasie hul begroting beplan en hoe hul dit spandeer.

Die Giyani waterprojek is ‘n voorbeeld van ‘n aanvanklike begroting van R140 miljoen wat nou al staan op R912 miljoen.

Die departement se emmer begroting staan tans op R831 miljoen in plaas van die toegekende R512 miljoen.

Die vraag word nou gevra hoeveel emmers die departement nog wil aankoop?

Foto: Khato Civils (Edms) Bpk aan die werk by die Giyani projek