Hou op veg vir ‘n beter verlede

Wanneer politieke korrektheid gebruik word om ʼn beter verlede te skep, sal geen beter toekoms geskep word nie, want dan word mense mislei.  Daar is baie te leer uit die verlede, selfs van kolonialisme, maar daar moet voortgebou word op die positiewe bydraes daarvan om ʼn beter toekoms te skep.

Dr. Pieter Groenewald, leier van VF Plus, sê dit help nie daar word geveg vir ʼn beter verlede in Suid-Afrika nie. “Ons moet eerder veg vir ʼn beter toekoms. ʼn Deel van daardie toekomsskepping is om te leer uit die geskiedenis en om nie die foute van die verlede te herhaal nie, om voort te bou uit die positiewe en dit wat geleer kan word uit die verlede.”

Hy sê as daar een volk in Suid-Afrika is wat swaar gely het onder kolonialisme is dit juis die Afrikaner wie se land verwoes en afgeneem is en van wie tienduisende vroue en kinders in konsentrasiekampe gesterf het.

“Ten spyte van hierdie vertrapping en wreedheid teenoor die Afrikanervolk en die mense van Suid-Afrika kan dit nie ontken word dat sekere aspekte van kolonialisme wel tot voordeel van die land en sy mense gestrek het nie.

Dr. Groenewald sê die DA se weergawe dat Helen Zille geskors is oor haar uitlatings rakende kolonialisme, is ʼn voorbeeld van politieke korrektheid wat oor die waarheid seëvier.  Hy is oortuig daarvan dat haar uitlatings oor kolonialisme moontlik net as rookskerm gebruik is om haar te skors. “Dit blyk uit die uitlating van die DA-leier, Mmusi Maimane, dat sy besluit om teen Zille op te tree daarop berus dat hulle ‘verskillende sienings’ het oor dit wat die DA teen 2019 wil bereik,” sê dr. Groenewald.

Foto: Kolonialsme het Afrikaners laat ly in onder andere konsentrasiekampe