Gereinigde Eiendom

… Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ’n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke (Tit. 2:13, 14).

Het jy ook al gesê: “Ek is my eie baas”? Ons sê dit maklik, maar kom ons dink ’n slag of dit die waarheid is. Behalwe dat jy aan jou ouers, huweliksmaat, kinders, werkgewer ens. “behoort” in die sin dat jy aan hulle verantwoording verskuldig is oor jou optrede, behoort alle mense streng gesproke óf aan die duiwel, óf aan die Here. Die Here Jesus het ons sy eiendom kom maak deur met sy eie lewe vir ons te betaal. En dit terwyl alle mense uit die staanspoor aan God behoort het, want Hy het ons geskep! Ná die rampspoedige kaping by die sondeval was dit nodig dat God sy Seun stuur om alle uitverkorenes weer terug te koop. Elke gelowige behoort nou weer en vir ewig aan die Here. Met die kruisprys het Christus die volle losprys betaal en daarmee saam al God se kinders gereinig deur hulle sondes af te was, daarvoor versoening te doen. Jy as gelowige weet nou bo alle twyfel dat die Here jou Eienaar is en daarom leef jy uiteindelik so dat jy altyd aan Hom in die laaste plek verantwoording kan doen. As jy gehoorsaam is aan Hom, moet enige aardse “eienaar” verlief neem met jou dade – hulle is sekondêre aanspraakmakers op jou!

Dankie, Here, dat ek deel van u volk is – die volk waarvoor U so duur betaal het. Maak my ywerig in goeie werke. Amen.