Brian weer werkloos

Lynne Brown, die minister van openbare ondernemings, het die raad van Eskom versoek om die besluit om Brian Molefe weer aan te stel,  te herroep.

‘n Sogenaamde tussen ministeriële komitee het die aanbeveling gedoen na landswye kritiek oor Molefe se heraanstelling.

Daar is tot dusver nog geen melding gemaak watter pos Molefe nou gaan vul nie, of wat die bedrag van sy goue handdruk gaan wees nie.

Daar word egter verwag dat daar mooi na hom gekyk sal word, of met ‘n goeie pos of ‘n stewige afskeidsgeskenk omdat hy so ‘n getroue ondersteuner van die party is.