Belgiese politiek in harwar

Die krisis in die Belgiese politiek spruit voort uit die getwis en gevegte tussen die Franstalige deel van België wat die ordelike voortgang in die Brussel regering bedreig.

Die Vlaamse meerderheid moet nou teen wil en dank, magteloos toekyk hoe die Brusselse regering verlam word.

Die Vlaamse koalisiepartye in die Brusselse regering hou wel kontak met mekaar, maar die onverkwiklike gestry onder die Franssprekendes benadeel die regering.

Die Vlaamse sektor van die regering se toenemende kommer oor die Franse se onvermoë om hulle geskille by te lê, lei ook tot die nadeel van Brussel en sy inwoners, word gesê.

Verskeie partye steun blykbaar die gedagte dat Brussel sonder die steun van die Sosialiste Party regeer moet word, en die Vlaamse partye het reeds in 2014 ’n ernstige beroep gedoen dat die sosialiste nie deel van die regerende koalisie moet wees nie.

Die Vlaamse partye vrees dat Brussel uiteindelik onbestuurbaar gaan word as die geskil tussen die Franssprekende partye nie bygelê word nie.

Foto – Belgiese parlementsgebou