Afrikatale vanaf 2018 by alle skole verpligtend

Aanvanklik is besluit dat alle skole vanaf 2020 Afrikatale vanaf graad 1 sal moet aanbied, maar dit is nou vervroeg na 2018.

Die departement van onderwys sê daar is nog 3 558 skole wat nog nie ‘n “voormalig gemarginaliseerde Afrikataal” aanbied nie, en die sperdatum om daaraan te voldoen, is met twee jaar vervroeg.

Die Wes-Kaap is skynbaar die verste agter met die inwerkingstelling van die plan, met net 1% van die skole wat reeds Xhosa aanbied.

Die bedoeling met die program is dat almal in die land ten minste met mekaar kan gesels in Afrikatale.

Die departement beplan ook om geskiedenis as verpligte vak in te stel, maar waarnemers is bevrees dat dit slegs ‘n propagandavak gaan word om blankes verder te beskuldig en te blameer vir alle foute van die verlede.