Waar is Demokrasie?

Dit is lankal tyd dat indringend aan demokrasie aandag gegee word. Die wesentlike van hierdie probleem is, waarom het die ANC demokrasie in 1994 afgeskaf?

Demokrasie beteken dat die volk se stem regeer, dat die volk besluit watter regering hulle wil hê en dat die regering onderhewig is aan die behoud van die vertroue van die volk.

Volk beteken ‘n eenderse groep mense met onder andere dieselfde geloof, kultuur, genetiese afkoms, geskiedkundige agtergrond, taal, en oorhoofse politieke strewes met die hoofdoel om wat eie aan die volk is, te beskerm en uit te bou. Daar kan kleiner verskille wees, maar nie wyd uiteenlopende verskille in kultuur, taal, geloof en afkoms nie.

Voor 1994 het die destydse regering Suid-Afrika op ‘n demokratiese wyse regeer deur aan elke volk in die land erkenning te gee met eie strukture om hulle tot selfstandigheid (outonomie) te lei wanneer hulle daarvoor gereed was. Die Transkei en Bophuthatswana was op die voorpunt met selfregering.

Sedert 1994 het die ANC-regering gedwonge integrasie ingevoer en daarmee demokrasie afgeskaf. Duidelik het hulle demokrasie met integrasie verwar en dit gelyk aan mekaar gestel. Demokrasie se betekenis is volksvryheid, maar hierdie betekenis word moedswillig so verdraai dat volksvryheid (demokrasie) vermenging van rasse beteken.

In die praktyk is integrasie nie as ‘n keuse gestel nie, maar afgedwing.  Volke kan nie saam ‘n demokratiese regering (volksregering) vorm nie omdat die volk wat getalsgewys in die minderheid is, nie seggenskap het nie. Hulle  is net marionette. Hoe rym dit met die begrip van vryheid en demokrasie?  Geen volk mag gedwing word om met ander te meng nie.

Daar word beweer dat daar nou demokrasie in Suid-Afrika is omdat almal mag stem, maar wat beteken ‘n 10% inspraak op sake?  Deur aan die vreemde volke se verkiesings deel te neem, bevestig jy dat jy hulle verkiesingstelsel erken en jouself aan hulle onderwerp. Hoe kan jy in dieselfde juk trek as 15 osse ‘n ander rigting as jy inslaan en jou dan met getalle oorweldig?  Betekenis van die begrip demokrasie word verkeerdelik van volksvryheid tot enkeling vervals.

Rassevermenging beteken uitwissing van ‘n volk. Hulle taal, kultuur en begrippe raak verlore, sowel as hulle herkoms wat vir hulle kosbaar is. Is dit demokrasie, vryheid om vreedsaam te bestaan, wanneer een of meer volke doelbewus poog om een volk uit te wis deur hulle van volksregte te ontneem?

Kyk wat het gebeur tussen die Vendas en Tsongas in Noord-Transvaal wat nie by mekaar ingelyf wil word nie. Die omstreek was in 1960 gestig (apartheidsjare) en vir 34 jaar tot 1994 was die inwoners gelukkig en vreedsaam onder die demokratiese bestel.

Waarom het die ANC-regering demokrasie afgeskaf?

Politikus