Vermaaklike Vreugde

 

En in dié dag roep die Here … tot geween en tot rouklag … maar kyk, daar is vreugde en vrolikheid, beeste word doodgemaak en skape geslag, vleis geëet en wyn gedrink, met die woorde: Laat ons eet en drink, want môre sterf ons (Jes. 22:12, 13).

… As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons! (1 Kor. 15:32).

Jesaja en Paulus praat oor dieselfde probleem: hulle albei waarsku die volk van God dat hulle nie hulle hoop op aardse goed moet vestig nie, maar op die Here. Israel het met Jesaja gespot en gesê sy waarskuwings dat die Here nie hulle ongeloof gaan duld nie is sommer bangmaak praatjies, daarom kom hulle nie tot inkeer nie, maar hou fuifpartytjies. Paulus onderstreep die belangrikheid van ’n lewe gerig op die hiernamaals deur te sê as ons dit nie glo nie, kan ons ons maar oorgee aan ’n lewe van eet en drink, want dan eindig alles by die graf. Albei hierdie partytjies moet liefs vermy word. Dit is hol en leë plesier; dit spot met die Christelike waarhede; dit vermaak die predikers van die evangelie; dit vertoorn die Here.

Om fees te vier – ook deur te eet en drink – is nie verkeerd nie, maar jy moet net onthou dat die wêreld se plesier van korte duur is: die eintlike rede vir ’n lewe vol van Goddelike plesier is die feit dat jy ’n verloste kind van die Here is. Al bevind jy jou by die wêreldse feeste, bly jou vreugde gevestig in jou geloof en die uitsien na die ewige bruilofsfees in die hiernamaals.

Herinner my oral en altyd aan die vreugde van Christenskap sodat my feeste nie leeg en oppervlakkig word nie, Here. Amen.