Verkryging van Vliegduiwe

Voordat duiwe aangehou kan word, moet hulle hok klaar gebou wees en gereed vir bewoning en die toerusting gereed. Waar ‘n hok reeds bestaan het, kan dit so verander word dat dit so na as moontlik aan die vereistes vir ‘n goeie hok voldoen. Die volgende stap is die verkryging van duiwe. Hier is verskeie slaggate wat vermy moet word.

Moenie sommer geskenkduiwe van enigiemand aanvaar nie. As dit nie anders kan nie, laat die duiwe ongemerk verdwyn. Sulke duiwe is waarskynlik die uitskot van die hok en na maande of selfs jare van kosgee en oefen, sal daar in elk geval na ander duiwe gesoek moet word. Niemand wil graag swak begin en onnodige koste aangaan om maar weer van vooraf te moet probeer nie.

Daar is wel uitsonderings en daarom moet versigtigheid aan die dag gelê word. ‘n Duiweboer mag ‘n geneentheid teenoor die beginner verkry en dan aanbied dat hy jonges wat in sy vlieghok geteel is, mag neem. Moenie ‘n gegewe perd in die bek kyk nie, maar wees nogtans versigtig, want dit is onwaarskynlik dat ‘n duiweboer vir ‘n vreemdeling goeie duiwe verniet of baie goedkoop sal laat kry. Duiwe wat in wedvlugte presteer is nie noodwendig goeie teelduiwe nie, tensy dit ingeteelde duiwe is. Ons wil graag teelduiwe bekom om die toekoms op te bou.

Klop by ‘n huidige suksesvolle en eerlike duiweboer aan. Sy duiwe is van die beste daarom is hy suksesvol. Dit is veral die duiweboer wat familieteling suksesvol toepas wat goeie stoetduiwe aan te bied het. As dit moontlik is, neem ‘n ervare duiweboer saam. Hy sal weliswaar nie kan waarborg dat hy slegs goeie duiwe sal selekteer nie, maar aan die ander kant sal hy beslis ‘n groter persentasie beter duiwe kan uitsoek en heeltemal swakkes vermy.

Dit maak nie saak in watter stadium van hul lewensloop duiwe aangeskaf word nie. Die idee is om goeie teelduiwe te verkry. Dis miskien te duur om ouer duiwe te bekom daar hulle reeds beproef is. Ouer duiwe wat teen ‘n redelike of goedkoop prys te koop aangebied word, is gewoonlik beproef en te lig bevind. Die ervare duiweboer sal nie sy beste teelduiwe wegmaak nie, want waarmee teel hy dan?