Trump druk Navo in die hoek

President Donald Trump van Amerika het tydens sy gesprek met Navo lande se leiers weer eens daarop aangedring dat verskeie lande se bydraes tot Navo verhoog moet word.

Vroeër het Navo lidlande onderneem om ’n groter bydrae te maak tot Navo, maar volgens verslae wat in die media verskyn, blyk dit dat verskeie lande nie finansieel in staat is tot groter bydraes nie.

President Trump het daarop gewys dat Navo bydraes verhoog moet word om die lidlande te beveilig teen enige gesamentlike vyand, en behoort pro rata in ooreenstemming te wees met die persentasie wat deur Amerika bygedra word.

Hy het daarop gewys dat ’n jaarlikse beplanning nodig is, waarvan die uitvoering elke jaar nagekom moet word om ’n beter verdeling van betalings deur elke lidstaat te verseker aan Navo.

Trump het vroeër reeds uitgewys dat Amerika oneweredig veel meer betaal aan Navo as enige ander lidstaat, en het hy bygevoeg dat talle lande veel meer behoort te betaal.

Hy sê as elke lidstaat van Navo slegs 2% van hulle Bruto Binnelandse Produk (BBP) sou bydra in ’n jaar, dan het Navo $119 miljard meer beskikbaar gehad.