Swartes kritiseer onlogies

As apartheid, wat gelykbetekenend aan demokrasie is, vir swartes onaanvaarbaar is, waarom verwys hulle na blankes of wittes?  Daarmee bevestig hulle die natuurlike bestaan van apartheid.

Die erkenning van elf tale in die grondwet van Suid-Afrika en in die parlement, bevestig ook die natuurlike skeiding tussen volke en dus dat apartheid werklik bestaan. Aparte geskiedkundige agtergrond, lewenspatroon, genetiese afkoms, geestesverwantskap, politieke strewes en nog meer, is die wese van elke begrip.

Om meer bepaald te wees: as die Zoeloes en die Kȏsas en die Tswanas en elke volk in die wêreld die bestaan van hulle eie taal opeis, is dit openlike erkenning dat apartheid bestaan en wettig is. Nie een van die volksleiers sal hulle taal en tradisies verloën nie. Verwag die ander volke in Suid-Afrika dat Afrikaans afgeskaf moet word?  Dan is hulle mos bereid om hul eie taal tot niet te laat gaan. Doen self wat jy van ander verwag is logika.

Rasvermenging is immers volksverraad wat uitloop op eie volksmoord. Om te verkies om met volksgenote om te gaan, is natuurlik, denkend en gesond. Die kosbaarste besitting wat mense op aarde het, is hulle eie mense. Waarom word verwag dat iemand sy eie volk moet verlaat?  Dit is juis  rassisme om ‘n volk te dwing om sy ras te verloën.

Die jongste rassisme is dat blankes nie ‘n kleuronderskeid mag tref nie. Swartes mag; luister net na die talle toesprake waar na wittes verwys word. Wittes word openlik, dog verkeerdelik, uitgewys en beskuldig van wanoptrede, terwyl verwysing na swartes taboe is. Is hulle bo enige verdenking en bo identifikasie?  Skaam vir hulleself?

As ‘n blanke ‘n geldige punt stel waar ‘n swarte betrokke is, word diskriminasie (onderskeiding) geskree, maar as ‘n swarte ‘n onjuiste stelling oor ‘n blanke maak, is dit vir hulle heeltemal aanvaarbaar.

Die enigste afleiding wat ek van al die onregverdigheid maak, is dat die swartes bang is vir die prestasievermoë van die blankes. Stop nou onmiddellik hierdie vaaghede en onwerklikhede en tree volwasse op.

Ek daag enige volksleier uit om in die openbaar te sê dat sy volk se taal vernietig moet word omdat dit geen bestaansreg het nie. Net dan mag hy oor Afrikaans praat.

Volkstryder