Springlewendige Kolonialisme word steeds daagliks bedryf

Helen Zille is nou vir die tweede maal in die moeilikheid oor haar opmerkings dat kolonialisme nie in alle opsigte sleg was nie.

Zille, wat tans (nog) premier namens die DA is van die Wes-Kaap, was in haar jeugdige jare, ‘n bewonderaar van die Black Sash, en as joernalis het sy haar linkse dienste verkoop aan die nog meer linkse Rand Daily Mail, wat natuurlik ‘n anti-Afrikaner geskrif by uitstek was.

In haar tyd as leier van die DA, is sy gesien as die wit vrou wat beter dans en jil as baie van haar vroulike Afrikane-aanhangers. Daar is talle foto’s waar sy haar liefde vir haar Afrika-kiesers wys deur byna hartstogtelike soene.

Daarom is dit interessant dat sy, van alle mense, nou die teiken van vervolging is. Binne haar eie party is dit haar opvolger en huidige leier, Mmusi Maimane, wat haar gaan verkla het oor van haar opmerkings, en nou is ook verskeie klagtes teen haar gelê by die Menseregtekommissie.  Daar is dus geen blyk van erkentlikheid of dankbaarheid teenoor haar rol as DA-leier nie, en ook nie dat sy vroeg as leier uitgetree het om die pad vir Maimane en sy opkomende swart leierskorps in die party moontlik te maak nie.

Verstaan mooi: dit is verre van ons om Zille te verdedig en ons het geen behoefte daaraan nie. Dit is net interessant om te let op die absolute fyngevoeligheid oor enige moontlike positiewe erkenning van die bedeling van voor 1994. In daardie opsig is die DA een en dieselfde as die ANC. Weer eens doem die vraag op wat dan die verskil is tussen die ANC en die DA?  Hulle beleid oor kernsake is dieselfde, hulle doen mee aan straatnaamsveranderings, en is nou net so sku oor gewaande rassisme en die geskiedenis as die ANC.  Vir mense soos Zille wat haar uitermatig beywer het vir die bedeling wat nou heers, behoort hierdie soort stank vir dank ‘n openbaring op sigself te wees.

Uiteraard was Zille totaal verkeerd in haar opmerkings oor kolonialisme.

Haar stelling dat kolonialisme nie so sleg was nie, omdat dit infrastruktuur soos paaie daargestel het, dit gesorg het vir behoorlike mediese dienste en dit ‘n goeie regstelsel nagelaat het, is ‘n blatante leuen.

Die laaste koloniale owerheid wat hier geheers het, was Engeland.  Hulle het alles wat deur die inheemse Boerebevolking opgebou is, vernietig. Die enigste wat hulle beskerm het, was die spoorlyne, wat deur die Boere gebou is, sodat hulle daarmee hulle vernietigingsapparatuur die binneland in kon vervoer. Verder het die Engelse bewind net vernietig, en toe hulle klaar was daarmee, was die land een afgebrande puinhoop, sonder plase, huise, vee of kos, met as enigste monumente wat hulle nagelaat het, die wit tentedorpe van die konsentrasiekampe, en die begraafplase langs die helkampe.

Kolonialisme het niks opgebou nie.  Uiteindelik was dit die Afrikaner wat na daardie vernietigingswerk van die kolonialis, die land weer opgebou het, al was die Britse koning en latere koningin nog op papier die staatshoof. Hulle het geen bydrae gelewer nie.

Nie eens op intellektuele gebied nie. Zille se stelling dat kolonialisme (dus Brittanje) ‘n regstelsel daar gestel het, is ook verkeerd. Selfs nou nog is ons reg gebaseer op die Romeins-Hollandse reg, en die Engelse reg se invloed was byna weglaatbaar.

Meer nog: die Afrikaner het ook infrastruktuur soos skole daargestel. Die is sedert die jare sewentig periodiek en geleidelik verniel en afgebrand. Selfs die universiteite wat hoofsaaklik deur Afrikaners gebou is, word nou nog deur barbaarse bendes verniel.

Die enigste oorblyfsel van kolonialisme, is, ironies genoeg, dit waaraan die ANC, DA, EFF en helaas ook bepaalde renegaat Afrikaanses vasklou: die Britse taal.

Engels is die grootste nalatenskap van kolonialisme, en daardie nalatenskap word vertroetel en selfs aggressief beskerm en bevorder deur die sogenaamde anti-kolonialiste van die land, wat net dui op die dubbel standaarde en huigelary wat aan die gang is.

Selfs Helen Zille, wat premier is van die Wes-Kaap wat kwansuis soveel meer Afrikaans sou praat as die res van die land, en waar liberale Afrikaanses glo die kleurlinge sal help om die taal te laat oorleef, lewer al haar toesprake in Engels, die taal van die kolonialis, terwyl Afrikaans, die inheemse taal, ook daar die aftog moet blaas vir die taal van die kolonialis.

Ons moet dalk ‘n sterker veldtog begin om Engels uit te wys as die enigste werklike oorblyfsel van kolonialisme… Dit maak van die hele spul van hulle in wese neo-kolonialiste!