Selfoonverslawing benadeel kinders

Die nadelige gevolge van selfoon- en rekenaarspeletjieverslawing op kinders in hulle vormingsjare het al algemene kennis geword.

ʼn Onlangse navorsingsverslag het die nadelige gevolge weereens bevestig en vele skadelike invloede uitgewys wat selfs nadelig inwerk op ʼn kind se toekomstige loopbaan in die werksplek. Van die negatiewe gevolge sluit in:

Kinders se vermoë om die gevoelens van ander te verstaan word afgestomp;

Verantwoordelikheidsbesef word verlaag;

Swak taalgebruik met korter sinne, beperkte woordeskat en swak lees- en skryfvermoë;

Ongebalanseerde ontwikkeling van die kind se persoonlikheid en omgang met ander persone;

Eensydige persoonlikheidsontwikkeling

Daar word ook uitgewys dat dit selfs negatiewe geestesgesondheidsgevolge kan inhou.