Oudit belig skade wat ANC aanrig

Die bevindinge van die Munisipale Ouditverslag vir die 2015/16 finansiële jaar toon die massiewe skade wat deur ANC beheerde munisipaliteite veroorsaak is.

In die verslag is bevind dat meer as R17 miljard is vermors is op onreëlmatige uitgawes. Munisipaliteite kon skynbaar nie agterkom dat meer as 40% van hul uitgawes onreëlmatig was nie, wat ‘n direkte teregwysing is na die onbekwaamheid van raadslede.

Die ANC regering word verantwoordelik gehou vir die finansiële verval van die rade as gevolg van diefstal en korrupsie.