Ope brief aan Spur Korporasie

As beherende liggaam van Spur Steak Restaurante, Captain DoRegos, RocoMamas, Casa Bela, John Dory’s Fish, The Hussar Groep, Grill & Sushi, en Panarottis Pizza Pasta is die maatskappy seker verantwoordelik vir alle besluite en verklarings deur u  groep se woordvoerders?

Spur Holdings het tans ‘n B-BBEE gradering rondom swart ekonomiese bemagtiging en volgens jul webtuiste is julle verbind tot swart ekonomiese bemagtiging.   Jul groep ondersteun die beginsel van transformasie en sal oor tyd geleenthede soek om jul transformasie te verbeter in jul konsessie houers se winkels, dws daar waar die mense gaan eet.  Verder behels jul transformasie strategie die opheffing van histories agtergeblewene individue.  Die inligting vanaf jul webtuiste www.spurcorporation.com.

Die vraag is dus of u as korporasie werklik glo en dink dat die blanke en/of Afrikaner man en vrou nog figureer in u toekomstige strategie?  Is dit die rede waarom die groep bevoordeel optree in ‘n geval waar wit en swart in een van u restaurante in ‘n geskil betrokke was?

Soos dit tans blyk is u B-BBEE gradering by die Departement van Handel en Nywerheid ‘n groter prioriteit as die aantal blankes wat u eetplekke ondersteun.  Is die opheffing van agtergeblewenes die rede waarom voorkeur aan kelners en kelnerinne gegee word wat uit hierdie groep kom?  Is u beleid van toepassing op al die eetplekke/konsessiehouers hierbo genoem.?

Ek vra.

T Ferreira