Lewenswaarhede tydens brugspel

Brugspelers tree beleefd teenoor mekaar op sonder dat dit in die reëls vervat is. Ons uitgangspunt is dat dit ‘n voorreg is dat die ander brugspelers dit vir jou moontlik maak om aan die spel deel te neem. Dus waardeer ons dit. Een speler is maar een persoon en die ander kan maklik sonder hom klaarkom.

Tussen brugspelers is daar dikwels humor aanwesig. Die beroemde Hal Sims het glo een keer beweer dat hy altyd weet wie die vrou van troewe het as hy dit nie het nie. ‘n Onvermydelike weddenskap het gevolg en sy vriende wou hom probeer flous deur elk van die ander twee spelers ‘n vrou van troewe in die hand te stop. Nadat die derde kaart in die spel gespeel is, gaan Hal Sims in diepe bepeinsing en sug hardop:  “Hierdie keer weet ek regtig nie, want dit lyk of daar twee troefvrouens in hierdie hand is.”  Dit het bevestig dat hy ‘n briljante brugspeler was.

‘n Mens leer baie lewenswaarhede wanneer jy brug speel. Op ‘n keer spreek ‘n brugkenner ‘n groep brugspelers toe. Hy pak tien groter klippe in ‘n emmer sodat daar nie nog een kan ingaan sonder dat die deksel pas nie. “Die emmer is nou vol, nè?”  Toe haal hy ‘n sakkie gruis uit en gooi dit tussen die klippe in totdat dit die spasies tussen die klippe vul. Hierop gooi hy fyn sand by om die kleiner spasies tussen die gruis te vul en volg dit op met ‘n beker water. “Eers nou is die emmer vol. Wat beteken dit?”.

Die klippe simboliseer die hoofbeginsels van brug. Daarna volg die al hoe fyner punte wat ook belangrik is. Sou hy al die groter klippe in die emmer kon kry as hy eers die gruis en sand en water ingegooi het?  Nouja, onthou dat jy eerste aandag aan die belangrike hoofbeginsels van brug moet gee en dit deeglik moet ken. Dan moet jy nie ophou nie, maar al die fynste punte onder die knie kry anders sal jy nooit ‘n goeie brugspeler word nie. Hierdie aspekte is nie net op brug van toepassing nie, maar op alle gebiede.