God neem jou aan as Sy Kind


… Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ’n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige (2 Kor. 6:17, 18).

Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir Hom ’n God wees, en hy sal vir My ’n seun wees (Openb. 21:7).

Ons liefdevolle Vader hoor ons wanneer ons Hom aanroep. Hy ken ons swakheid en onvermoë teen die slinksheid van die duiwel. Daarom tree Hy in sy volmaakte, Goddelike liefde op en gryp sy kinders met ontsaglike teerheid uit die lewe van sonde en druk ons aan sy bors. Aan elkeen wat Hom so aanroep, skenk Hy sy liefde in oormaat. Ons word deurdrenk met sy seën op elke lewensterrein, maar veral daarin dat Hy ons as sy kinders deelgenote, erfgename maak van Jesus Christus. Hy trek ons in sy vaderhuis in – vir tyd en vir ewigheid. Ja, Hy skenk ook aan jou die finale resultaat van die verlossing wat Jesus Christus vir ons verdien het: die ewige lewe. Die dood waarmee satan jou in sy mag gehou het, is finaal en vir ewig verbreek. Jy is ’n vrygemaakte in Christus en kan nou en vir ewig so lewe. Wat ’n onuitspreeklike voorreg om in hierdie geborgenheid en sekerheid te kan deel! Kan enige iets anders in die groot heelal vergelyk word met hierdie liefde van God of met ons saligheid in sy almagtige arms?

Hier aan u bors beleef ek u beskerming en liefde as die grootste genadegawe, hemelse Vader. Amen.