12 000 dooies tender vir werk

Schalk Human van tesourie, wat tans besig is om die inligtingstelsel van tesourie “skoon” te maak, het in die proses op 12 000 afgestorwenes afgekom wat tans besig is of was met tender prosedures met die staat.

Verder is 14 000 staatsamptenare geïdentifiseer wat as direkteure van maatskappye dien aan wie staatskontrakte toegeken is, totaal strydig met alle regulasies.

Persone stig maatskappye met vervalste dokumente en ID’s van afgestorwenes, en gebruik die entiteite om tenders in te dien vir projekte, natuurlik teen ‘n hoër prys wat hul dan die geleentheid gee om die tender te verkry.

Human se kantoor het reeds in 2016 Eskom gekritiseer vir sy verbintenis met Tegeta Holdings, een van die Gupta instellings.

Die vraag word gevra teen wie die staat sal optree: teen die 14 000 moontlik korrupte amptenare, of teen Human.

Foto: Schalk Human