Waardeketting moet volhoubare landbouplan uitwerk

Die regering gebruik die boere se kundigheid om sy radikale ekonomiese transformasie te help deurvoer, terwyl dit uiteindelik na die ANC se verklaarde doelwit van sosialisme en kommunisme lei.

Dit was die waarskuwing van mnr. Bennie van Zyl, TLU SA se hoofbestuurder, tydens ‘n volhoubaarheidseminaar wat TLU SA in Pretoria aangebied het.

Mnr. van Zyl sê die neiging is om gedurig reaktief te wees op die ANC se planne, wat in elk geval almal misluk.

Die doel van die beraad was om die hele landbou waardeketting te betrek by die opstel van ‘n landbouplan. Daarmee moet pro-aktief opgetree word om ‘n volhoubare alternatief te stel vir die regering se planne, wat ideologies gedrewe is en nie ekonomiese realiteite in ag neem nie.

Die vergadering het besluit dat so ‘n plan opgestel moet word.  TLU SA het sy Landbouplan vir  Volhoubaarheid aangebied as besprekingsdokument waarvandaan die debat verder gevoer kan word.  Die president van TLU SA, mnr. Louis Meintjes, sê egter die plan moet nie ‘n plan van ‘n organisasie wees nie, maar van die hele landbousektor, met insluiting van die waardeketting.

Die aanwesiges, wat verskeie instellings in die waardeketting verteenwoordig, het die gedagte van so ‘n plan ondersteun, en verdere gesprekke sal nou gevoer word met belanghebbendes ten einde ‘n groter opvolgvergadering te hou ten einde so ‘n plan op te stel.

Foto: Mnr. Bennie van Zyl