TLU SA hou landbou Volhoubaarheidskonferensie

‘n Volhoubaarheidskonferensie vir die landbousektor word op 11 April deur TLU SA aangebied in Pretoria.

Die president van TLU SA, mnr. Louis Meintjes, sê TLU SA staan ‘n plan voor vir die landbousektor wat deur die sektor self opgestel word met die uitsluitlike doel om die landbousektor volhoubaar te laat groei.  “Dit sal geskoei moet wees op die beginsel van privaat besitreg en die vryemark beginsel, sonder verwysing na ras.  Dit sal ‘n plan wees wat die SEED beginsel nastreef (Sustainable Environmental and Economic Development).

“Dit het tyd geword dat die landboubedryf hulle nonsens laat vaar, eiebelang eenkant skuif en saamkom om die plan saam te stel, in plaas daarvan om deur ander voorgeskryf te word,” sê mnr. Meintjes.

TLU SA het sy Landbouplan vir Volhoubaarheid reeds enkele jare gelede ter tafel gelê as besprekingsdokument.  “Maar daar sal indringend bespreking moet plaasvind,” sê mnr. Meintjes.

Grondhervorming soos tans beplan word aan regeringskant, is ‘n onbekostigbare rasgedrewe proses wat met die ekonomiese realiteite en die vryemarkbeginsel geen rekening hou nie.  Dit is ‘n sosialistiese stelsel wat streef na totale beheer oor die land se grond deur die regering, en niks anders nie as dieselfde model wat in die Sowjet-Unie geheers het en uiteindelik misluk het.

Daarom is enige vorm van deelname aan die grondhervormingsproses op die regering se agenda, ‘n spyker in die doodskis van die vryemarkbeginsel, en die begin van die einde van private grondbesit in Suid-Afrika.

Mnr. Meintjes waarsku dat die onlangse uitsprake en konsep wette duidelik die oogmerk van die regering wys naamlik dat daar nie gestop gaan word voordat boere al hulle grond gaan verloor nie.  Die voorgestelde bepalings van die voorgenome grondbesitwet is ‘n bewys daarvan.  “Om te dink dat die regering tevrede gaan wees met ‘n 50% of 60% swart bemagtiging, is volstruispolitiek in die lig van optrede en uitsprake van regeringslui,” waarsku mnr. Meintjes.  Hy daag persone of instansies wat hierdie aspek van regeringsbeleid ondersteun, of hulle al self hulle 10, 20 of 50 persent aandeel aan die regering gegee het, in die lig daarvan dat hulle dit ondersteun.

Mnr. Meintjes sê dat sulke los opmerkings en voorstelle gemaak word omdat daar geen plan vir landbou aanvaar is deur alle rolspelers nie, en vandaar die Volhoubaarheidskonferensie van 11 April ss die begin van die proses.

Belangstellendes wat wil bywoon kan registreer by [email protected].  ‘n Afskrif van die Landbouplan vir Volhoubaarheid kan ook by dieselfde e-posadres aangevra word.