Ramaphosa die redder?

Nadat Cyril Ramaphosa sy terugkeer tot die politiek gemaak het, was daar by baie die verwagting dat hy dalk ‘n soort redder kan wees omdat hy ‘n lang draai deur die sakelewe geloop en waarin hy skynbaar suksesvol was. Die verwagting was dat hy sodanig deur die kapitalisme vasgevang sou wees, dat hy die ANC ten minste sou stuit in sy sosialisties-kommunistiese rigting.

Daarom sal Ramaphosa se uitsprake by die swart sakedinee in Sandton vir menigeen ‘n skokkende ontnugtering wees.  In die weelde van die luukse Hilton hotel het hy aan die “agtergebelewe” swart sakelui verduidelik dat radikale ekonomiese transformasie gaan kom, of mense daarvan gaan hou of nie, en hy het gesinspeel dat grond geneem gaan word sonder dat eienaars markwaarde daarvoor gaan kry.

Weg is Ramaphosa die kapitalis. Hallo Ramaphosa die sosialis, wat getrou voortgaan op die ideologie van die ANC, soos vervat in hulle langtermynplan, die Freedom Charter.

Dalk is dit net nou van toepassing om tog so ‘n bietjie hierdie gewaande redder in oënskou te neem.

Hy het aandag getrek as die ANC se hoofonderhandelaar by Kodesa in Kempton Park. Daar het hy hom onderskei as ‘n geslepe politikus. Hy het ‘n vriendskap met die NP se hoofonderhandelaar, Roelf Meyer, opgebou. Daardeur het hy ‘n letterlike staatskaping gepleeg wat die Guptas se poging na ‘n amateurspeletjie laat lyk.

Hy is daarna sakewêreld toe waar hy as “agtergeblewe” swart sakeman natuurlik vinnig voordeel getrek het uit sy sogenaamde agtergeblewe status. Net soos hy die land onder die NP uit onderhandel het, het hy soortgelyke oefeninge uitgevoer in die sakewêreld om ook daar groot hoogtes te bereik. Uiteraard het hy die kapitalistiese stelsel gebruik om te sorg dat hy darem goeie vergoeding vir alles kry. Daarmee het hy hom gevestig as een van die groot name in die sakewêreld, en trek hy aandag as hy ‘n belang in ‘n multimiljoenrand buffel koop.

Sedertdien skuur hy skouers met mense in die landbou en sakewêreld en het hy aansien in die wildbedryf verwerf. Dit was trouens die aanknopingspunt vir mense om te glo dat hy die landboubedryf verstaan en dat, met hom in ‘n senior posisie, boere se grond veilig gaan wees. Nou blyk dit egter dit is nie so nie, want ook hy vertolk die land se grondwet so dat boere ‘n sogenaamde billike vergoeding moet kry, in plaas van markwaarde. Die term billik word deur elke persoon anders vertolk, en die regering gaan dit beslis vertolk om hom te pas, en nie die boer nie.

Nou predik hy lustig saam met Zuma en ander die sogenaamde radikale ekonomiese transformasie, en verduidelik hy self dat van die een gesteel moet word om vir die ander te gee. In die opsig is dit interessant om daarop te let dat selfs die revolusionêre Julius Malema al gesê het dat Ramaphosa die land moet oorneem. Waarom? Sodat Ramaphosa die kapitalisme en vryemark stelsel kan beskerm? Beslis nie. Ramaphosa het eers homself gaan verryk in die kapitalistiese vryemarkstelsel, en nou gaan hy dit help vernietig, en Malema weet dit al lank al. Malema veg nie teen die ANC se beleid en ideologie nie. Hy veg teen die persoon van Jacob Zuma, en hy beskou Ramaphosa as vriend, omdat hulle dieselfde beleid en ideologie huldig.

Ramaphosa se ware kleure het na vore gekom tydens Zuma se kabinetskommeling. Alhoewel hy aanvanklik vir Zuma gekritiseer het oor Gordhan se afdanking, was hy nie bereid om verdere aksie te neem nie. Hy het nie bedank nie. Inteendeel, in wese het hy teruggekrabbel en nou die hoofdanser geword rondom Zuma se radikale transformasie-planne.

Ramaphosa is geen sterk leier nie. Tydens ‘n gesprek wat die Boere-Afrikanervolksraad met hom gehad het as waarnemende president, het hy dit uitdruklik gestel dat “almal van ons” kry ons opdragte uit Luthulihuis van “die man met die growwe stem”. Ramaphosa sal uitvoer wat vir hom gesê word in sy party.

Net soos ons voorheen gesê het oor Pravin Gordhan, moet ons besef dat ook Ramaphosa net ‘n pion in die stelsel en die beleid van die ANC is. Nie een van hulle gaan afwyk van die doelwitte van die Freedom Charter nie. Dus om Zuma met Ramaphosa te vervang, gaan geen oplossing wees nie.

Afrikaners sal op vele terreine nou mekaar moet ondersteun. Die ekonomie is een daarvan. Ons sal mekaar moet ondersteun en sterk maak. Ons moet so ver moontlik die stelsel wat die ANC skep, vermy of ontduik, en ons moet veral nie summier net toegee aan al hulle rassistiese eise wat sal neerkom op selfvernietiging nie. Ons sal ons eie lydelike verset moet uitwerk en in werking stel, want ons stryd is nie teen ‘n persoon nie, maar teen ‘n onderdrukkende stelsel, waarvan Cyril Ramaphosa deel is.