Op die volksakker – misbruik van “vryheid” en “protes”

In die vorige eeu is die sogenaamde “vryheidstryd” teen die wettige regering van die RSA gevoer deur onder andere die UDF.

Die United Democratic Front was ´n frontorganisasie van onder andere gemeenskapsorganisasies, vakbonde, kerke en ander ondersteuners van die ANC se geweld teen vroue en kinders.  Destydse liberale politici het die UDF ook ondersteun, soos die PFP, voorlopers van die hedendaagse DA.

Op 20 April 2017 het die sogenaamde “Freedom Movement” die lig gesien – heel insiggewend ´n organisasie van gemeenskapsorganisasies, vakbonde, kerke, politieke partye en ander ondersteuners van blanke onderdrukking en swart rassisme.

Die UDF was instrumenteel, onder leiding van vals leraars soos Boesak, Tutu en Beyers, om Christelike waardes en waarhede met Vryheidsteologie en Afrika-godsdiens te vermeng – naakte sinkretisme en afgodery is ingevoer onder die dekmantel van “verdraagsaamheid”.

Dit is nog te kort na sy stigting om vas te stel presies waarvoor die Freedom Movement ´n front is, maar die parallelle met die UDF is net té groot om mis te kyk.

“Vryheid” en “protes” – wat ´n positiewe inhoud het indien dit korrek vertolk word – word nog eens deur anargiste misbruik, spesifiek om die publiek te mislei oor hul ware, rewolusionêre motiewe.

Dit is daarom gebiedend noodsaaklik dat ons wat die UDF onthou vir wat hulle was, ons mense sal waarsku: Hierdie “nuwe” beweging is geensins so nuut as wat aanstigters daarvan beweer nie, maar dieselfde instrument van haat en geweld wat opnuut die lig sien.

Na 23 jaar van stelselmatige agteruitgang wil opposisiepartye, “kerke” en sogenaamde burgerregte organisasies bloot die klok terugdraai na 1994 – die utopiese “Mandela-jare”. Juis die era wat die kanker gevestig het wat vandag die land uitmekaar ruk!

Hulle verkondig ´n “beter resultaat” deur dieselfde foute van  voor af aan te pak;  hulle verkondig willens en wetens leuens, want solank die massa gepaai word, kan hierdie meningsvormers aanhou geld maak!

Of dit politici is wat miljarde verdien as sogenaamde “openbare amptenare, en of dit uniebase is wat ryk word op die rug van werkers, solank hulle ´n naïwe publiek kan mislei dat “oplossings” voor die deur lê, sal hulle hulself verryk.

En juis hierdie is die sleutel om te verstaan dat hulle geensins standhoudende oplossings soek nie!  Mense wie se probleme opgelos is, kan nie gedwing word om ledegelde en nog wat te betaal nie …

Wanneer ons hierdie gebeure, saam met onlangse opmarse en die verskerpte anargie en intimiderende “nasiebou” wat daardie optogte onderlê in die ontblotende lig van die waarheid plaas, sien ons heel gou die heelwat gebreke.

Die ANC het anargie ontketen oor dekades heen; om hulle deur verdere anargie te probeer ontsetel, is ´n resep vir rewolusie, of dalk erger.

Steeds fokus (mis)leiers op simptome: die verval na ongekende vlakke van korrupsie is juis moontlik gemaak deur die heidense grondwet wat almal nou skarrel om te “beskerm” – wanneer op verrotte fondamente herbou word, sal die herboude strukture steeds lamlendig bly!

Net soos die UDM van ouds ´n vals sweem van “reg” probeer verkry het deur “kerke” – vals kerke – te betrek, sien ons dieselfde modus operandi, nogal met een van dieselfde vals predikers as voorheen.

Verder, bloot hul verklaarde slagspreuk om “die grondwet te beskerm” vertel ons presies wat hul agenda is:  Die gewettigde diskriminasie teen blankes in die algemeen en die Afrikaner spesifiek en voortspruitende onteien9ing van ons eiendom en ons erfenis moet volgehou word.

Die enigste verskil gaan wees dat die Freedom Movement ´n ietwat meer gematigde diktatuur voorstaan, maar nogtans ´n diktatuur van onreg.

Geen Christen kan hom- of haarself met rewolusie of rewolusionêre taktiek vereenselwig nie. Selfs die onderdrukkende gesag van ´n immorele en onwettige owerheid  val binne die beskikking van God, en terwyl daar wel vir die Christen gronde bestaan vir protes, selfs verset onder baie spesifieke omstandighede, is dit geen ligtelike besluit, en geensins rewolusionêr van aard nie.

Veral mag ons ons nie vereenselwig met organisasies wat ´n uitdruklik heidense grondwet in stand wil hou of “beskerm” nie.

Dit raak daarom daagliks des te meer noodsaaklik om met onderskeiding ons bondgenote te kies, en die Judas-bende vaarwel te roep!