“Ek het gedink jy is dood”

Soms verras die lewe ’n mens – soms is dit ten goede, soos wat dit met die twee bejaarde dames gegaan het.

Helmi Hellmanin (99) het verhuis na Helsinki om Sylvi Vainion,(99) daar te vind in dieselfde tehuis nadat hulle mekaar dertig jaar gelede laas gesien het.

Om dit nog erger te maak: die verhouding tussen die twee is lank, baie lank gelede beëindig, en hulle het mekaar toe nog te sien gekry, tot 30 jaar gelede.

Toe het hulle mekaar nie weer gesien nie, maar met die aankoms in Helsinki het Helmi Hellmanin dadelik haar vriendin van dekades gelede herken.

Beide was oorstelp van vreugde en het sonder om ’n oog te knip, dieselfde woorde geuiter” “Ek het gedink jy is al dood”.

Toe hulle mekaar omhels, word dekades gelede se droom bewaarheid want hulle het mekaar nooit vergeet nie, en altyd bly wonder wat sou wees as hulle daardie dag nie mekaar vaarwel toegeroep het nie…

As dit nie was dat Finland sy onafhanklikheid op die dag gevier het nie, sou die twee dames dalk nooit mekaar te sien gekry het nie.