Een of een miljoen

In die Bybel , Ou en Nuwe Testament, word daar dikwels na getalle verwys. Vir die mens is getalle belangrik –so was baie kinders beskou as ‘n seën van die Here en kinderloosheid as ‘n straf.  Die mensdom is begin met die skepping van een mens Adam en uit hom het daar ‘n menigte voortgekom, maar met Babel en uiteindelik die sondvloed is hierdie menigte uitgewis en slegs Noag en sy gesin is gespaar. So kan ons menige voorbeelde uithaal waar ‘n paar mense gebruik is soos Daniel en sy drie vriende, Isak wat sy vader en broers se voortbestaan verseker het. Die drie honderd man wat God gebruik het om die Mideaniete te verslaan.  Simson en so meer.

Die hoogtepunt was die kruisdood van Een Man, Jesus Christus wat die wêreld kom verlos het van die dood.  Dit bring ons by die vraag of getalle vir God belangrik is. Word hy beïndruk, beïnvloed of oorreed deur mense getalle.?  Daar kan net een antwoord wees en dit is nee.  God is nie afhanklik van mense en mense se optredes om sy doel te bereik nie.   Twaalf dissipels was genoeg om die evangelie van verlossing te gaan verkondig – ‘n eenvoudige boodskap van glo, vertrou en jy sal leef.

Kan of mag ons dan sê dat een miljoen mense + wat saamkom en bid die Here se guns gaan wen of Sy arm gaan draai om die wêreld te verander?  Weereens nee.  Gaan die mense wat Saterdag 22 April 2017 in Bloemfontein bymekaar was oor twee dae of oor twee weke nog dieselfde emosie beleef?  Sou daar in God se raadsplan wees dat Suid Afrika nog verder tot niet moet gaan, dat daar nog verder meer swaarkry en dood moet wees – hoe gaan jy dit verklaar?  Hoe sterk gaan jou geloof dan nog wees of gaan jy voel dat dit ‘n futiele oefening was?

Ons weet nie hoe en wanneer God ons, ons land en die wêreld gaan red of verander nie – dit sal straks eers met die wederkoms wees. Laat elkeen dus leef en bid vir daardie dag wat alles verander gaan word. Laat ons vra Maranata – Ja kom Here, kom gou.

 

Jan Burger.

Ns Het Angus gesê wanneer die verandering in Suid Afrika gaan plaasvind na Saterdag se byeenkoms?